Novosti

Dostupnost terapije u Evropi Sesija na ECTRIMS-u Prof. Havrdová Dostupnost terapije u Evropi je nejednaka. Zaključci; Pravila diktiraju državni organi. 
Detaljnije
Napredovanje znanja o MS-u   Napredovanje znanja o MS u poslednjih 25 godina: 1. Bez terapije -> 14 licenciranih lekova 
Detaljnije
Naš poster na ECTRIMSu Prof. dr. Dragana Obradović O lošem uticaju pušenja na oksidativni stres kod MS pacijenata sa odsustvom 
Detaljnije
Faktori rizika Predavanje o faktorima rizika na pojavu, prognozu i tok bolesti: nizak nivo vitamina D pusenje gojaznost    
Detaljnije
Lekovi i trudnoca kod MS    
Detaljnije
CBD i MS    
Detaljnije
Sativex “Sativex je efikasan i dobro tolerisan sprej u regulisanju rezistentnog MS spasticiteta”… Dr. Francesco Patti  
Detaljnije
MS i digitalno doba Self monitoring by MS patients. Use of smartphone to mesure mobility. Great tool.
Detaljnije
Najava ECTRMS-a 2018 On behalf of ECTRIMS and its Executive Committee, it is our pleasure to welcome you to Berlin 
Detaljnije
Lansirano udruženje Lansirano udruženje MS Platforma Srbije i novi portal o MS-u u Srbiji Hrabre priče osoba koje žive sa 
Detaljnije
Pronađite nas i na ..
Popunite anketu