COVID-19

Napomena: Preporuka je preuzeta sa sajta Međunarodne federacije za multiplu sklerozu (MS international federation) i istu su podelila sva MS udruženja u Evropi.

Šta koronavirus (COVID-19) znači za ljude koji žive s MS-om?

COVID-19 je virusno respiratorna bolest uzrokovana novim korona virusom SARS CoV-2 (u prevodu- teški akutni respiratorni sindrom koronavirus 2). Izaziva ga novi korona virus koji je prvi put uočen kod stanovništva u Kini u Decembru 2019 godine. Od tada se širi na druge delova sveta i doseže nivo svetske pandemije.

U ovom trenutku i dalje nema puno informacija kako COVID-19 utiče na ljude sa multiplom sklerozom (MS). Savete u nastavku razvili su MS neurolozi i eksperti za istraživanje iz organizacije MSIF-a (MS internacionalno udruženje).

Saveti za ljude obolele od MS-a

Ljudi sa već postojećim hronicnim respiratornim i kardio-vaskularnim oboljenjima kao i osobe starije od 60 godina su podložnije razvijanju težih simptoma uzorkovanih COVID-19 virusom. U ovu grupu će biti uključeni mnogi ljudi koji žive sa MS-om, posebno oni sa dodatnim zdravstvenim komplikacijama, poteškoćama u mobilnosti i oni koji uzimaju određene MS terapije.

Svim ljudima koji boluju od MS-a savetuje se da posebno obrate pažnju na smernice za smanjenje rizika od infekcije COVID-19. Stariji ljudi sa MS-om, posebno oni koji imaju i plućne ili srčane bolesti, bi trebalo da posvete dodatnu pažnju i vode računa kako bi smanjili svoju izloženost virusu. Preporuke Svetske zdravstvene organizacije uključuju:

 • Često pranje ruku sapunom i toplom vodom ili drugim dezinfekcionim sredstvom na bazi alkohola
 • Izbegavajte bilo kakav kontakt sa očima, nosem ili ustima ukoliko Vam ruke nisu dezinfikovane.
 • Držite odstojanje minumum 1 metar od drugih ljudi, posebno onih koji imaju simptome kašlja ili kijanja.
 • U slučaju kašljanja ili kijanja, pokrijte nos i usta savijenim laktom ili maramicom (korišćene maramice odmah bacite u kantu)
 • Praktikujte mere prevencije i prilikom pripreme hrane korišćenjem različitih daska za sečenje svežeg mesa ili već kuvane hrane i dobro perite ruke u toku same pripreme hrane.

Kao dodatne mere prevencije, preporučujemo da bi ljudi oboleli od MS-a trebalo da:

 • Izbegavaju javne skupove i okupljanja
 • Izbegavaju korišćenje javnog prevoza koliko god je to moguće
 • Ako je moguće, koristite alternative za rutinske medicinske preglede uživo (na primer, alternativa može biti u vidu telefonskog sastanka).

Negovatelji i članovi porodice koji žive ili redovno posećuju osobu sa MS-om takođe bi trebalo da poštuju ove preporuke kako bi umanjili šansu za unošenje infekcije COVID-19 u njihov dom.

Saveti u vezi sa terapijama za modifikovanje toka MS bolesti (DMT)

Mnoge terapije za modifikovanje toka bolesti (DMT) deluju tako što ili vrše supresiju ili modifikaciju imunološkog sistema osobe obolele od MS-a.

Neki lekovi za MS mogu povećati verovatnoću za razvoj komplikacija od infekcije COVID-19, ali taj rizik mora biti izbalansiran sa rizikom prekida lečenja.

Preporučujemo da:

 • Osobe sa MS-om koje trenutno primaju neku DMT terapiju nastave sa njom
 • Osobe kod kojih se razviju simptomi COVID-a 19 ili se potvdi da su pozitvni nakon testiranja na COVID 19, razgovaraju o MS terapiji sa svojim lekarom ili drugim zdravstvenim radnikom koji prati njihovu dijagnozu
 • Pre nego što započnu sa bilo kojim novim DMT-om, osobe sa MS-om bi trebalo da razgovaraju sa svojim lekarima o tome koja je bi terapija bila najbolji izbor imajući u vidu individualni tok bolesti i aktivnost bolesti s obzirom na rizik od COVID-19 u regionu.
 • Oni koji bi trebalo da počnu sa DMT-om, ali to još uvek nisu učinili, trebalo bi da razmotre odabir terapije koji ne dovodi do smanjenja specifičnih imunih ćelija (limfocita). kao sto su: interferoni, glatiramer acetat ili natalizumab. U lekovie koji dužim korišćenjem mogu uticati na smanjenje broja limfocita u organizmu, spadaju alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab and rituximab.
 • Takođe, pojedini DMT koji se unose u organizam oralnim putem, i mogu da smanje sposobnost imunog sistema da reaguje na infekciju, su fingolimod, dimethyl fumarate, teriflunomide and siponimod. Trebalo bi pažljivo razmotriti rizike i koristi otpočinjanja ovih lečenja tokom pandemije COVID-19.
 • Osobama sa MS-om koje trenutno uzimaju alemtuzumab, cladribine, ocrelizumab, rituximab, fingolimod, dimethyl fumarate, teriflunomide ili siponimod, se savetuje da se izoloju što je više moguće kako bi umanjili rizik od infekcije i zaraze.

Preporuke za odlaganje druge ili daljih doza alemtuzumab-a, cladribin-a, ocrelizumab-a i rituximab-a zbog epidemije COVID-19 se razlikuju među zemljama. Ljudi koji uzimaju ove lekove i treba im naredna doza treba da se konsultuju sa svojim lekarom o rizicima i prednostima odlaganja lečenja.

Saveti u vezi lečenja aHSCT

Autologno hematopoetsko lečenje matičnim ćelijama (aHSCT) uključuje intenzivnu hemioterapiju. Ovakav vid terapije umnogome oslabljuje imunološki sistem tokom određenog vremena. Osobe koje su nedavno bile podvrgnute lečenju trebalo bi da produže period u kojem ostaju u izolaciji tokom pandemije COVID-19. Ljudi koji bi tek trebalo da se podvrgnu lečenju trebalo bi da razmotre odlaganje postupka u konsultaciji sa svojim lekarom.

Saveti za decu i trudnice sa MS-om

U ovom trenutku ne postoje posebni saveti za žene sa MS-om koje su trudne. Na web stranici američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti postoje opšte informacije o COVID-19 i trudnoći US Centre for Disease Control and Prevention. Takođe, ne postoje posebni saveti za decu sa MS-om, izuzev primenjivanja svih pomenutih mera opreza.

Pronađite nas i na ..
Popunite anketu
MS priče