Istraživanje CHANGE-MS

Istraživanje CHANGE-MS

Istraživanje CHANGE-MS (intravenska administracija GNbAC1 tokom 48 nedelja); kliničko ispitivanje koje procenjuje efikasnost HERV-W Env antagonista GNbAC1 kod multiple skleroze je predstavljeno na 34-om ECTRIMSU nedavno održanom u Berlinu.

Aktivacija humanih endogenih retvrovirusa (HERVs), uobičajeno prisutnih ali neaktivnih u ljudskom genomu, je mogući uzrok oštećenja mijelina kod MS-a. Njihova aktivacija dovodi do sinteze pHERV-envelope proteina (pHERV-Env). pHERV-Env može izazvati hroničnu inflamaciju koja otežava glijalnim ćelijama produkciju mijelina. Takodje je nadjen u MS lezijama.

GNbAC1 antitelo je napravljeno tako da specifično cilja i vezuje se za pHERV-Env, onemogućavajući mu da pokrene imuni odgovor, blokira inflamaciju i potencijalno olakšava remijelinizaciju.

U studiji koja je sprovedena tokom 48 nedelja, GNbAC1 je pokazao, prema prihvaćenim markerima, smanjenje neurodegeneracije u odnosu na placebo grupu.
Takodje je zapažena značajna redukcija broja T1 hipointenzivnih lezija (>/= 3mm), kao i relativno smanjenje atrofije CNS-a (ukupne moždane mase, cerebralni cortex i thalamus).

MTR (magnetization transfer ratio), kao mera gubitka mijelinskih vlakana, je primetno očuvana u svim moždanim regijama, ukazujući na protekciju mijelina.

Rezultati 2b faze ove studije pokazuju neuroprotektivan efekat GNbAC1.
On bi mogao biti korišćen kao samostalan, kod progresivne multiple skleroze bez aktivne inflamacije, kao i zajedno sa postojećim anti-inflamatornim lekovima.

http://www.professionalabstracts.com/ectrims2018/iplanner/#/presentation/859
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19697163
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4623301/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26857492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25392325

Comments are closed.
Pronađite nas i na ..
Popunite anketu
MS priče