O nama

Mi smo inicijativa, pokret koji se bori za dostupnost terapije za sve MS pacijente.

MS platforma Srbije je nestranačko ,nevladino i neprofitno udruženje pacijenata koji boluju od multiple skleroze (MS). Ali, ne samo pacijenata, već i njihovih članova porodice, prijatelja, neurologa, MS medicinskih sestara, kao i svih ljudi dobre volje koji žele da pomognu da se ova bolest u Srbiji leči na najbolji mogući način, kao i da svi pacijenti imaju parvo na lečenje i pristup lekovima.

 

Mi se borimo da izmenimo dva stereotipa vezana za MS.

  • Prvi je da je bolest neizlečiva i da se neminovano završava u invalidksim kolicima. Tako je bilo nekada, kada nisu postojali lekovi za MS.
  • Drugi stereotip je da ne postoji lek za MS. Postoji čak 14 registrovanih originalnih lekova koji menjaju tok ove bolesti, stavljaju je pod kontrolu i omogućavaju kvlitetan život obolelima. Bitno je sa terapijom početi što ranije, odmah po postavljanju dijagnoze i izabrati pravi lek u skladu sa karakteristikama pacijenta, karakteristikama njegove bolesti i aktivnosti MS.

 

Ovaj sajt ima zadatak da edukuje i pacijente i lekara o lekovima koji postoje, principima I ciljevima lečenja, najnovijim dostignućima u oblasti istraživanja MS, događajima i akcijama vezanim za MS kod nas i u svetu. Saradnici na sajtu će biti lekari, psiholozi, fizijatri, MS medicinske sestre, pacijenti, članovi njihovih porodica.

 

Bićemo partneri onima koji se zalažu i bore da lekovi za lečenje MS budu dostupni svima koji boluju od ove teške bolesti.

MS simptomi

Multipla skleroza se ispoljava u vidu različitih kliničkih simptoma koji mogu biti drugačiji od osobe do osobe.

MS terapija

Lečenje MS se dramatično promenilo u poslednjih dvadesetak godina. Od bolesti za koju nije postojao ni jedan lek…

Šta je MS?

Razumevanje relapsno remitentnog oblika MS

Terapije za modifikovanje toka MS bolesti

Zakonska regulativa koja se odnosi na osobe sa invaliditetom

Bonton u odnosima prema osobama sa invaliditetom