Blog

Blog

Želimo lek za sve

S obzirom na situaciju u Srbiji da se leči samo 20% bolesnih od multiple skleroze, pitali smo naše saborce u 

MS zagrljaj

  Šta je MS zagrljaj?   „MS zagrljaj“ je simptom koji se oseća kao bol ili stezanje oko stomaka ili 

Vakcinacija i multipla skleroza

Saznajte sve o: Vakcinaciji protiv gripa; Uticaju različitih vrsta MS lekova na efekat vakcinacije; COVID-19 i MS: efikasnost buduće vakcine 

Da li je multipla skleroza neizlečiva bolest?

Nekada je ova bolest bila sinonim za težak invaliditet. Danas, uopšte ne mora da bude tako, zahvaljujući terapiji koja bolest 

Mala škola MS – Personalizovana terapija

Da li znate šta znači PERSONALIZOVANA TERAPIJA za multiplu sklerozu?

Mala škola MS – PML

Da li znate šta je PML (progresivna multifokalna leukoencefalopatija) i kakve veze ima sa MS? PML je oštećenje mozga koje 

Mala škola MS – Uthofov znak

Uthofov znak (Uhthoff) je prolazan neurološki poremećaj (trnjenje, nejasan vid..), nastaje tokom vežbanja,tople kupke, menstruacije, visoke spoljašnje temperature, kao posledica 

Mala škola MS – Oralni lekovi za RRMS

Koliko ima oralnih lekova (tablete, kapsule) za MS? Oralni lekovi za RRMS: Aubagio (teriflunomid) Tecfidera (dimethil fumarat) Gylenia (fingolimod) Mavenclad 

Mala škola MS – Generički lek

Generički lek je napravljen da bude isti kao originalni lek koji je napravila neka farmaceutska kuća i kome je nakon 

Mala škola MS – Neuromyelitis optica

Da li znate šta je Neuromyelitis optica (NMOSD) i kakve veze ima sa multiplom sklerozom? Neuromyelitis optica (NMOSD) je bolest 

Pronađite nas i na ..
Popunite anketu
MS priče