Mala škola MS – PML

Da li znate šta je PML (progresivna multifokalna leukoencefalopatija) i kakve veze ima sa MS?

PML je oštećenje mozga koje nastaje kao posledica aktiviranja, inačne bezopasnog JCV virusa u uslovima imunosupresije u sklopu nekih MS lekova.

Vezan je za terpiju natalizumabom (Tysabri) ređe Gylenia Tecfidera.

Prevenira se praćenjem JCV index-a.

Comments are closed.
Pronađite nas i na ..
Popunite anketu
MS priče