Author: sasamilenkovic

Sanja,obolela od Multiple skleroze pre 10g. Nikad nije potrčala sa svojim desetogodišnjim sinom.Sanja nikad nije primila lek. Sanja je borac 
Detaljnije
Nekada je ova bolest bila sinonim za težak invaliditet. Danas, uopšte ne mora da bude tako, zahvaljujući terapiji koja bolest 
Detaljnije
Da li znate šta znači PERSONALIZOVANA TERAPIJA za multiplu sklerozu?
Detaljnije
Da li znate šta je PML (progresivna multifokalna leukoencefalopatija) i kakve veze ima sa MS? PML je oštećenje mozga koje 
Detaljnije
Uthofov znak (Uhthoff) je prolazan neurološki poremećaj (trnjenje, nejasan vid..), nastaje tokom vežbanja,tople kupke, menstruacije, visoke spoljašnje temperature, kao posledica 
Detaljnije
Koliko ima oralnih lekova (tablete, kapsule) za MS? Oralni lekovi za RRMS: Aubagio (teriflunomid) Tecfidera (dimethil fumarat) Gylenia (fingolimod) Mavenclad 
Detaljnije
Generički lek je napravljen da bude isti kao originalni lek koji je napravila neka farmaceutska kuća i kome je nakon 
Detaljnije
Da li znate šta je Neuromyelitis optica (NMOSD) i kakve veze ima sa multiplom sklerozom? Neuromyelitis optica (NMOSD) je bolest 
Detaljnije
Dolazi iznenada i može da se desi svakom – multipla skleroza je autoimuna bolest koja napada centralni nervni sistem. I 
Detaljnije
EDSS meri stepen onesposobljenosti obolelih od MS računa ga na kraju pregleda neurolog uzima u obzir nalaz na sistema: vid, 
Detaljnije