Starenje sa multiplom sklerozom

Svi mi starimo-uključujući i ljude sa MS-om. Ipak, sve do skoro, nije bilo uobičajeno videti istraživanja o problemima i izazovima koje donosi starenje sa MS-om, ili imati pristup sredstvima i službama posebno namenjenim starim osobama sa MS-om.

Mnogi faktori će uticati na čovekovo iskustvo starenja sa MS-om i nekoliko njih je obrađeno u ovom izdanju uključujući opštu brigu u vezi starenja, komorbiditete, samoupravljanje, kognitivne i emocionalne promene i planiranje za kraj života.

Više o ovoj temi možete pročitati u „Starenje sa MS“ (Izdanje Međunarodna federacija za multiplu sklerozu, Prevod sa engleskog: Maja Ćosić i dr Sofija Krsmanović, MS platforma Srbije).

Nakon što pročitate ovo izdanje, pronađite malo vremena i popunite upitnik na linku https://www.surveymonkey.co.uk/r/LTN95QG

Comments are closed.
Pronađite nas i na ..
Popunite anketu
MS priče