Da li je multipla skleroza neizlečiva bolest?

Nekada je ova bolest bila sinonim za težak invaliditet. Danas, uopšte ne mora da bude tako, zahvaljujući terapiji koja bolest drži pod kontrolom. U Srbiji je, međutim, terapija dostupna za samo dvanaest odsto obolelih od MS Piše Prof. dr Dragana Obradović, PhD, neurolog specijalista

Šta je vaša prva asocijacija na pominjanje multiple skleroze? Mlada osoba u invalidskim kolicima… Tuga i bespomoćnost. I bili biste donekle u pravu jer to jeste bila slika multiple skleroze pre 30, 40, 50 godina. Ovo je najčešća neurološka bolest mladih ljudi i najveći je uzrok invaliditeta kod mladih.

U osnovi bolesti je poremećen imunološki odgovor koji dovodi do oštećenja sopstvenih nervnih vlakana, nastanka lezija u mozgu i kičmenoj moždini i pojave čitavog niza različitih simptoma (oslabljen vid, vrtoglavica, trnjenje i/ili slabost ruku i nogu, trnjenje tela, poremećaj mokrenja…). Ukoliko se bolest ne leči, vremenom dovodi do teškog invaliditeta. I to je ona slika iz druge rečenice ovog teksta. Polovina nelečenih pacijenata za 20 godina trajanja bolesti hoda uz pomoć štapa, za 30 godina je u kolicima. Ako se razbolite sa 20 godina, dakle u najboljim godinama, hodaćete uz pomoć štapa sa 40 godina, što je i lična i porodična i društvena katastrofa.

Međutim, sve se promenilo u poslednjih 20 godina pojavom terapije koja modifikuje tok bolesti, odnosno deluje na poremećene imunološke mehanizme, suprimira ih i omogućava da se bolest drži pod kontrolom. To znači da ne dolazi do novih oštećenja nervnog sistema, neurološki status pacijenata se ne pogoršava, nego se bolest zaustavlja, konzervira. To omogućava ljudima da vode normalan i kvalitetan život – završavaju škole, zapošljavaju se, osnivaju porodice.

Danas je na raspolaganju čak 15 razičitih originalnih lekova.

Razlog ovolikog broja lekova leži u činjenici da je multipla skleroza, ili MS kako je većina zove, vrlo različita. Kod nekih bolest može imati blaži tok, a kod nekih od početka može biti jako agresivna i brzo dovesti do teškog invaliditeta. Agresivnost bolesti podrazumeva česta klinička pogoršanja i pojavu velikog broja novih oštećenja mozga i kičmene moždine koji se prate pregledom magnetnom rezonancom. Tako, imamo lekove umerene aktivnosti, srednje i visoko aktivne lekove.

Zahvaljujući ovoj raznovrsnosti, govorimo o personalizovanoj terapiji MS, odnosno danas možemo prema pacijentu i aktivnosti njegove bolesti da biramo lek koji će u svakom pojedinačnom slučaju biti najefikasniji. Terapijom želimo da postignemo trajnu remisiju, odnosno da pacijent nema nova pogoršanja bolesti, da je njegov neurološki deficit nepromenjen ili čak bolji od terapije i da nema novih oštećenja mozga i kičmene moždine.

Međunarodni konsenzus eksperata je definisao da se sa terapijom mora početi najkasnije tri meseca od postavljanja dijagnoze.

Rani početak lečenja znači primenu terapije u periodu kada je ona najefikasnija i kada pacijenti još uvek nemaju značajnijih oštećenja. Rana, dobro odabrana terapija može da kontroliše bolest.

Da li je onda ta bolest neizlečiva, ili naš narativ treba da glasi izlečiv = terapijski kontrolisan? Uostalom da li je dijabetes izlečiva bolest? Nije, ali ga terapija drži pod kontrolom i zahvaljući tome ljudi vode normalan život.

U Srbiji je terapija dostupna za samo dvanaest odsto obolelih od MS i to samo četiri leka umerene aktivnosti.

Vreme je da menjamo predrasudu o neizlečivosti i da obezbedimo dostupnost terapije svim obolelim od multiple skleroze. Jer pravo na zdravlje je osnovno ljudsko pravo. Pravo na zdravlje znači pravo na lečenje.

Comments are closed.
Pronađite nas i na ..
Popunite anketu
MS priče