Dostupnost terapije u Evropi

Dostupnost terapije u Evropi

Sesija na ECTRIMS-u
Prof. Havrdová

Dostupnost terapije u Evropi je nejednaka.

Zaključci;

Pravila diktiraju državni organi. Udruženja pacijenata
se ne bore za pravo na lečenje.
Farmakoekonomske posledice lečenja i nelečenja nisu dobro objašnjene i ignorišu se.

 

 

Comments are closed.
Pronađite nas i na ..
Popunite anketu
MS priče