#OstaniKodKuće – Aleksandar Ninkov

Diplomirani politikolog za međunarodne poslove, član MS Platforme Srbije.

 

Preporuka za knjigu/knjige?


Smatram da su knjige Nasima Taleba literatura koja može biti posebno zanimljiva u ovom periodu. Preporučio bih pre svega njegove knjige ,,Crni labud’’ i ,,Antifragile’’. Taleb se u njima bavi pitanjima mogućnosti i dometa saznanja i predviđanja, kao i našeg razumevanja sveta. Takođe daje preporuke kako živeti u svetu koji ne razumemo (ili bar ne razumemo dovoljno): od nivoa pojedinca, pa sve do pitanja kako država treba da bude uređena.

Preporučio bih još i knjigu ,,Zašto narodi propadaju’’ (Robinson i Asemoglu), kao i ,,Ekonomiju u jednoj lekciji’’ (Hazlit) – pisanu tako da relativno lako mogu da se shvate najosnovnije stvari iz ekonomije.

 

Preporuka za film/filmove?


Slabo gledam filmove i nisam veliki poznavalac. Od onoga što sam gledao u poslednje vreme, preporučio bih filmove ,,Džoker’’ i ,,Parazit’’ zbog toga što mi se sviđaju filmovi koji se ozbiljno bave širim društveno-političkim kontekstom podjednako koliko i ličnim pričama aktera.

 

Zašto ste se angažovali u borbi za dostupnost lekova i bolji položaj obolelih od multiple skleroze?


Iz više razloga. Jedan od njih je što oboleli u 21. veku imaju priliku da žive normalim životima zahvaljujući postojanju terapije. To im treba i omogućiti.

 

Šta očekujete u budućnosti kada je reč o položaju obolelih od multiple skleroze u Srbiji?


Očekujem podršku društva, lekara i institucija u naporima da se što pre omogući pravovremeno i adekvatno lečenje za obolele od MS-a.

Comments are closed.
Pronađite nas i na ..
Popunite anketu
MS priče