Poremećaj ravnoteže

Poremećaj ravnoteže

Mali mozak ima važnu ulogu u kontroli pokreta, koordinaciji, ravnoteži i mišićnom tonusu. Proces demijelinizacije u ovoj regiji može prouzrokovati pojavu tremora i poremećaj ravnoteže. Problemi sa vidom, sluhom, slabost gornjih i donjih ekstremiteta su takodje uključeni u poremećaj ravnoteže. Problemi u funkcionisanju bilo kojeg od navedenih tegoba pogoršavaju ravnotežu.

 

Za razliku od tremora, poremećaj ravnoteže se ne leči medikamentima. Ove tegobe se rešavajuisključivo redovnim vežbanjem. U fizikalnoj i radnoj terapiji često se koristi tzv. „tandem hod“ kod vežbi za ravnotežu. Uz pomoć terapeuta, pacijent ponavlja određene obrasce pokreta radi uspostavljanja bolje kontrole mišića i koordinacije pri kretanju po istom obrascu.

 

Tehnika vestibularne stimulacije podrazumeva pokrete kao što su ljuljanje, njihanje ili rotiranje tela u cilju stimulacije moždanih ćelija povezanih sa ravnotežom. Ova vrsta dodatne stimulacije obezbeđuje bolje funkcionisanje moždanih delova povezanih sa ravnotežom.