Slabost

Slabost

Ljudi osećaju slabost iz različitih razloga. Kod ljudi sa MS, proces demijelinizacije prekida tok

nervnih impulsa duž kičmene moždine ili (ređe) unutar mozga koji omogućavaju da mišić ili

grupa mišića funkcioniše normalno. Kao rezultat ovog procesa, mišići gube snagu. Tretman ovevrste mišićne slabosti se razlikuje od tretmana slabosti mišića u slučaju njihove neaktivacije.

U ovom, drugom slučaju osoba može povećati mišićnu snagu treningom sa opterećenjem, npr. dizanjem tegova.

U prvom slučaju, kada je prisutna demijelinizacija, dizanje tegova ili bavljenje sličnim vežbama sa ponavljanjem do zamora dovodi do daljeg smanjenja mišićne snage što

rezultuje osećajem još veće slabosti. Stoga se postavlja pitanje: da li se osobe sa MS i osećajem slabosti smeju baviti fizičkom aktivnišću? Naravno.

Preporuka je da se najpre obrate specijalisti fizikalne medicine koji ima iskustva u lečenju pacijenata sa MS i mišićnom slabošću uzrokovanom promenama u sprovođenju nervnih impulsa.

 

Već je rečeno da vežbe sa opterećenjem mogu dovesti do pogoršanja problema ali i izbegavanje vežbi u potpunosti takođe dovodi do pogoršanja postojoće mišićne slabosti pa čak i do njihove atrofije. Kao kod npr. dužeg nošenja gipsa, mišići se smanjuju a aktivno vežbanje nije moguće. Specijalista fizikalne medicine na osnovu tegoba i osnovne bolesti pravi plan fizikalne terapije i takve, specijalno osmišljene vežbe, održavaju mišiće osoba sa MS aktivnim a bez osećaja zamora.

 

Drugi simptomi MS ali i terapija se mogu dovesti u vezu sa osećajem slabosti. Npr, upotreba

medikamentozne terapije spasticiteta (povišena napetost mišića) omogućava mišićima da se

opuste i troše manje energije što dovodi do njihovog jačanja. Ali prekomerna upotreba ovih

lekova može da dovede do potpuno suprotnih rezultata, tj. do povećane mišićne slabosti. Kako je mišićna slabost prisutna i u drugim bolesnim stanjima poput depresije, dijabetesa ili infekcije, neophodno je kod pacijenta isključiti njihovo postojanje.

 

Druga bitna strategija sa ciljem redukcije mišićne slabosti je izbegavanje nepotrebnog gubitka energije. Pod ovim se podrazumeva planiranje dnevnih aktivnosti unapred, čuvanje energije za bitne dnevne obaveze ili aktivnosti. Upotreba pomagala za hodanje i balansa takođe potpomaže očuvanje energije i podnošenje mišićne slabosti. Okupiranje i lečenje umora takođe može smanjiti mišićnu slabost.