Seksualna disfunkcija

Seksualna disfunkcija

Seksualne disfunkcija pogađa i žene i muškarce. Neke studije navode da je 40-80% žena i 50-90% muškaraca pogođeno ovim problemom. Druge pokazuju da se seksualna disfunkcija vremenom povećava kod osoba sa MS.

 

Osobe koje boluju od MS često se ustručavaju da razgovaraju sa svojim lekarima o seksualnoj disfunkciji smatrajući to previše ličnim. Kao i kod drugih problema i ovde je neophodan razgovor.

 

Uzroci seksualne disfunkcije grupišu se u tri kategorije: primarni, sekundarni i tercijalni

 

Primarni uzroci su posledica oštećenja centralnog nervnog sistema usled MS. Motorna i čulna funkcija mogu biti narušene zbog oštećenja na neuronima. Zbog toga dolazi do usporavanja nervnih impulsa od mozga ka telu. Javaljaju se tegobe u vidu smanjene seksualne senzacije, vaginalne lubrikacije i potencije.

 

Sekundarni uzroci su posledica drugih tegoba koje se javljaju sa MS. Osobi sa MS koja ima poremećaj kretanja može biti teško da zauzme i održi određene položaje zahtevane u okviru seksualne aktivnosti. Zamor značajno doprinosi seksualnoj disfunkciji. Izazovi svakodnevnog života u kombinaciji sa zamorom utiču na smanjenje libida i umanjuju želju za seksualnim aktivnostima. Iznenadna bolna spastičnost, disfunkcija mokraćne bešike i creva mogu da naruše seksualnu aktivnost. Osobe koje imaju problema sa mokraćnom bešikom i crevima često izbegavaju prisnost u strahu od neprijatnosti.

Depresija se takođe značajno odražava na seksualnost.

 

Tercijalni uzroci se javljaju kao posledica primarnih i sekundarnih i obuhvataju depresiju, psihičke i kognitivne poremećaje. Osobe sa MS usmeravaju vreme i energiju da se suoče sa izazovima psihičke prirode koje bolest nosi, zbog čega su previše umorni za seksualnu aktivnost. Pored ovoga mogu osetiti i neprijatnost ukoliko koriste kateter ili drugo medicinsko pomagalo.

 

U najčešće tegobe povezane sa seksualnom disfunkcijom spadaju:

  • smanjen libido
  • smanjena seksualna senzacija
  • problem dostizanja orgazma
  • bolan odnos
  • smanjena vaginalna lubrikacija
  • poremećaj potencije
  • poremećaj ejakulacije

 

Prvi korak u rešavanju problema seksualne disfunkcije podrazumeva otvoren razgovor sa partnerom, MS timom lekara ili seksualnim savetnikom. MS sa sobom nosi brojne izazove koji ukoliko se dijagnstikuju i leče mogu da omoguće više zadovoljstva u seksualnim odnosima.

Emotivna i psihološka neusklađenost utiču na kvalitet života, i odražavaju se na prisnost i seksualnost. Potrebno je da se neusklađenost otkrije i leči da bi se postigao zdrav seksualni odnos. Zbog uticaja na kvalitet života moraju se utvrditi skriveni emotivni i psihološki uzroci seksualne disfunkcije. Rana dijagnostika i lečenje utiču na zdrav i zadovoljavajući seksualni život.